Algemene voorwaarden Haptotherapie

Algemene voorwaarden haptotherapie; de afspraken die we maken voor de samenwerking binnen de haptotherapeutische begeleiding

Betalingsvoorwaarden

 • Voor de actuele tarieven kijkt u op de tarieven-pagina.
  Ook de intake/kennismaking geldt als behandeling.
 • Afspraken dienen 24 uur (tijdens werkdagen) van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt, wordt 100% van het tarief van het consult in rekening gebracht.
 • Indien er onenigheid ontstaat met betrekking tot het tijdstip van de geplande behandeling is het aan de cliënt, door middel van de door de (therapeut ingevulde) afsprakenkaart, om zijn gelijk aan te tonen.
  Op verzoek van de cliënt kan de therapeut de afspraak op een afsprakenkaart noteren.
 • Facturen worden, indien mogelijk, via de mail verstuurd (naar het door u opgegeven mailadres).
 • Betalingstermijn voor facturen is binnen 14 dagen na factuurdatum.
  Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de haptotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Behandeling

 • Een behandeling duurt ongeveer 50 minuten.
 • In principe staan de eerste drie sessies in het teken van de intake. Na deze drie sessies vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere afspraken worden gemaakt.
  Na deze evaluatie en bij beëindiging van de therapie informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer.
 • Tijdens een sessie werk ik met het gesprek, oefeningen en werken op de bank. Hierin kan aanraken een rol spelen.

Klachtenregeling

 • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
 • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het VVH (kijk hier op de website van de VVH).
  De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Privacy Beleid

Voor de privacy beleid kijk je op deze pagina: privacybeleid

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij opnemen.